Завідувач к.м.н Тарасюк О.О.
Лабораторія бактеріологічного контролю входить до структури ДУ «ІПКТМ НАМН України» і є допоміжним підрозділом Центру трансплантації кісткового мозку із бактеріологічної діагностики інфекційних ускладнень.
Завданнями лабораторії є:
- мікробіологічні дослідження інфекційних процесів раннього, проміжного та пізнього періоду після трансплантації алогенних гемопоектичних клітин;
- моніторинг мікрофлори слизової оболонки зіву, носа, кишечника, піхви у реципієнтів гемопоетичних клітин.
Лабораторія може надавати практичну допомогу населенню з питань мікробіологічної діагностики (на договірних умовах) та консультативно-методичну допомогу щодо методів бактеріологічної діагностики інфекційних захворювань (на договірних засадах)
- участь у розробці й виданні матеріалів наукового, інформаційного, методичного та просвітницького спрямування з питань мікробіологічної діагностики інфекційних ускладнень при трансплантації гемопоетичних клітин;
- підготовка та перепідготовка працівників лабораторії бактеріологічного контролю в зарубіжних країнах в рамках угод про міжнародну співпрацю та участь у діяльності міжнародних організацій і центрів трансплантації гемопоетичних клітин з мікробіологічними лабораторіями, які здійснюють контроль за інфекційними ускладненнями та моніторингу за мікроценозом слизових оболонок організму у реципієнтів кісткового мозку.