Консультативна поліклініка

Поліклінічне відділення для дорослих розташоване у центральній частині м.Львова по вул.І Левинського, 12 (бічна Генерала Чупринки, 45) на 2 – му поверсі.

Реєстратура тел. (032) 237-39-17
Поліклініка відкрита для відвідувачів з 09.00 до 16.00.
Запис на прийом до лікарів у реєстратурі з 09.00 до 14.00.
Прийом пацієнтів з 09.00 до 15.00.

В.О. завідувача консультативної полікнініки - Юрчишак І.М.
В полікнініці працюють лікарі гематологи к.м.н. Божерак Н.Ф., Міляшкевич Г.Б., Шевченко Л.В., Міляшкевич С.П., Іваник С.Л., Шелеп Н.В.
Консультативна поліклініка є практичним підрозділом ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України». Являється зв’язуючою та координаційною ланкою в гематологічній службі, яка об’єднує науково-методичні розробки в діагностиці та лікуванні гематологічних хворих з практичною гематологічною службою поліклінік і стаціонарів України.
Скерована на надання високоспеціалізованої (спеціалізованої) консультативної та діагностично-лікувальної допомоги дорослому населенню із підозрою, чи наявною гематологічною патологією мешканців Львова, Львівської та інших областей України. Для іншогородніх пацієнтів консультацій проводяться за направленнями МОЗ України, НАМН України, головних спеціалістів інших центральних органів та відомств, головних позаштатних гематологів регіонів України.
В консультативну поліклініку скеровуються хворі з різною патологією, неясними діагнозами і в цьому плані важливим є глибинне обстеження хворих з впровадженням сучасних методів дослідження, які включають загальноклінічні, коагулологічні, біохімічні, цитологічні, імунологічні та інші. Загальна кількість обстежень від 75000 до 90000 од. У визначені дні консультації надаються науковими співробітниками інституту, також залучаються спеціалісти-практиками інституту та з інших медичних закладів і установ (за їх згодою).
Щорічно консультативну поліклініку відвідують від 22000 до 24000 пацієнтів. Лікарі-гематологи поліклініки приймають від 7000 до 10000 пацієнтів за рік, із них: дорослих м. Львова від 5000 до 7000, дорослих сільської місцевості від 1500 до 2000; кількість про консультованих пацієнтів у лікувальних закладах м. Львова від 80 до 200 осіб, з інших областей України – від 500 до 900 осіб.
В поліклініці постійно впроваджуються сучасні методи обстеження гематологічних хворих які розроблені науковими працівниками інституту.
Надається медична допомоги гематологічним хворим за місцем проживання, які за станом здоров’я та характером захворювання не можуть відвідувати поліклініку, потребують постільного режиму, систематичного спостереження лікаря або вирішення питання про госпіталізацію. Проводяться заочні консультації (письмові, усні) лікарів лікувально-профілактичних закладів регіону за їх зверненням.
Догоспітальне обстеження та встановлення діагнозу дозволяє скоротити час перебування хворих в стаціонарі, вирішує питання про лікування в денному стаціонарі, чи амбулаторне.
На основі отриманих результатів амбулаторного обстеження лікар – гематолог надає письмове консультативне заключення із рекомендаціями щодо подальшого лікування.
Диспансерне спостереження за хворими міста Львова та областей із гематологічним захворюванням починається після підтвердження гематологічного діагнозу на основі всебічного кваліфікованого обстеження. Призначається систематичне лікування в залежності від характеру та перебігу захворювання, встановлюється термін диспансерного огляду, даються рекомендації лікувально-оздоровчих заходів та вирішується питання про працездатність. Практикуються активні виклики для диспансерного огляду. Зберігається етапність лікування між поліклінікою та гематологічним стаціонаром.
Хворих своєчасно скеровують на стаціонарне лікування у відділення клінічної бази (клініки) інституту з попереднім максимальним обстеженням у відповідності з профілем захворювання.
Проведення амбулаторного лікування на сучасному рівні дозволяє покращити якість життя хворих, зберегти і продовжити повноцінну працездатність.
Для підвищення своєї кваліфікації лікарі – гематологи консультативної поліклініки приймають участь в семінарах, конференціях, на всеукраїнських з’їздах, декадниках. Скеровуються на тематичні курси та курси удосконалення в заклади післядипломної освіти.
Систематично лікарі - гематологи проводять санітарно-просвітницьку роботу серед пацієнтів із формування в них навичок здорового способу життя. Впроваджуються в практику нові технології в галузі діагностики, лікування та профілактики гематологічних захворювань. Діяльність поліклініки здійснюється згідно з чинним законодавством, наказами, вказівками та інструкціями МОЗ і НАМН України, наказами і розпорядженнями директора інституту та вказівками його заступників.
Перелік документів, що слід мати при собі при відвідуванні поліклініки:
1. Паспорт громадянина України;
2 . Скерування від лікаря, якщо таке є;
3 . Копії даних попередніх обстежень;
4 . Копії виписок про попереднє лікування, якщо таке проводилось; гістологічні препарати, якщо такі є (для консультативного перегляду);
5 . Описи УЗД, Rtg, КТ та/або МРТ – сканів, якщо вищезазначені обстеження проводились.

Стоматологічний кабінет. Керує роботою стоматологічного кабінету лікар Малєєв Дмитро Ігорович, у штаті стоматологічного кабінету працює лікар-стоматолог Малєєва Н.Ю. У 2004 році вперше в Україні було відкрито кабінет з надання високоспеціалізованої медичної стоматологічної допомоги хворим з вродженими та набутими порушеннями системи зсідання крові. З часу організації основна мета діяльності кабінету - надання стоматологічної допомоги хворим на гемофілію, хворобу Віллебранда та інші коагулопатії(профілактика та зупинка кровотеч у ротовій порожнині, санація ротової порожнини за час перебування у стаціонарі). Лікарі-стоматологи використовують світовий досвід та власні методики надання медичної стоматологічної допомоги (терапевтичної та хірургічної) як у плановому порядку, так і при невідкладних станах. Кабінет оснащений сучасним стоматологічним обладнанням та забезпечений необхідним набором інструментів та гемостатичних препаратів. Лікарі кабінету пройшли тематичне удосконалення з діагностики та лікування набутих і спадкових коагулопатій на кафедрі гематології та трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. При поступленні хворого перш за все уточнюється тип гемофілії (гемофілія А, В, С, хвороба Віллебранда тощо), рівень дефіцитного фактора, наявність чи відсутність інгібіторів (антитіла до факторів зсідання крові, вовчакового антикоагулянту). Наступним кроком є проведення корекції рівня дефіцитних факторів, а лише потім надання терапевтичної чи хірургічної стоматологічної допомоги. З метою ефективного гемостазу у хворих на коагулопатії, лікарями спеціалізованого стоматологічного кабінету Сулимом Р.Я., Малєєвим Д.І. запропоновано та впроваджено індивідуальний механічний обтуратор (ІМО)(авторське право № 17163 від 7.07.2006 року).