Відділення загальної та гематологічної хірургії

І.Й.Євстахевич

Завідувач відділення – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, старший науковий співробітник Євстахевич Ігор Йосипович.
У відділенні працюють висококваліфіковані фахівці: д.мед.н., с.н.с. Р.П. Дзісь, п.н.с., к.мед.н. Ю.Л. Євстахевич, доц. Інденко Ф.П., п.н.с., д.мед.н. О.В. Стасишин, м.н.с М.М. Семерак. н.с. В.Є. Чабан, старші лаборанти Л.М. Запотоцька та Л.П. Яремко.
Наукова робота направлена на вивчення ролі селезінки в патогенезі первинних та вторинних автоімунних гемоцитопеній, з'ясовуються механізми лікувальної дії спленектомії з наступним аналізом віддалених клініко-гематологічних та імунологічних наслідків. Здійснюються пошуки шляхів підвищення ефективності операційного лікування різних хвороб крові кровотворної та лімфоїдної систем (імунної тромбоцитопенії, автоімунної гемолітичної анемії, спадкового сфероцитозу, лімфоїдних та мієлоїдних неоплазій). Розроблена і впроваджена оригінальна методика органозберігальних операцій на селезінці при її доброякісній патології (непаразитарна киста, гематома, абсцес, доброякісна пухлина).
Розробляються та впроваджуються методи корекції імунних розладів у хворих на гемофілію та хворобу Віллебранда, насамперед, за наявності нейтралізуючого інгібітору до дефіцитного фактора та вовчакового антикоагулянту. Вивчаються механізми появи і частоти інгібітору до дефіцитного фактора зсідання крові у хворих на гемофілію, його коагулогічна та імунологічна характеристики. Досліджується роль вовчакового антикоагулянта у патогенезі інгібіторних форм гемофілії, його частота, опрацьовуються методики його диференційної діагностики з інгібітором до дефіцитного фактора. Вивчається роль генетичних та зовнішніх факторів появи інгібітору у хворих на гемофілію, пов'язаних із лікуванням (замісна терапія, вакцинація, хірургічні втручання тощо), а також їх патогенетичне значення у розвитку резистентності до замісної терапії. Вивчається ефективність окремих режимів (схем) лікування, спрямованих на нейтралізацію інгібітору у хворих на гемофілiю. Розробляються та впроваджуються алгоритми лікування геморагічних проявів у хворих на гемофілію з інгібітором залежно від локалізації і тяжкості геморагічного ускладнення, початкового титру інгібітора та типу реакції імунної системи пацієнта.