Логінський Володимир Євстахович доктор медичних наук, професор. В інституті В.Є. Логінський працює з 1963 року - спочатку аспірантом, молодшим, старшим науковим співробітником відділення гематології, пізніше - вченим секретарем інституту, з 1986 по 1988 рік та з 1993 по 2014 рік - заступником директора інституту з наукової роботи та завідувачем лабораторії імуноцитології та генетики пухлин крові. Він є автором більше ніж 510 наукових робіт, в тому числі 3 монографій. В.Є. Логінський активно готував наукові кадри. Під його керівництвом підготували дисертаційні роботи 18 кандидатів і 3 доктори наук. В.Є. Логінський - відомий вчений в галузі імунології та генетики хвороб крові, кровотворної та лімфоїдної систем. Ним зроблений значний внесок у вивчення патогенезу, імунологічної діагностики та лікування лейкемій і лімфом, імунологічних проблем гематологічних хвороб. У лабораторії імуноцитології та генетики пухлин крові, якою довгі роки керував В.Є. Логінський, виконуються найбільш сучасні методи діагностики гематологічних хвороб: цитологічні, цитогенетичні та імунофенотипові дослідження, визначення цитокінів в крові та супернатантах культур пухлинних клітин.