Відділення функціонує у складі клініки інституту з січня 2008 року, його завданням є надання високоспеціалізованої стаціонарної допомоги хворим гематологічного профілю.
Зав. відділенням - Котлярчук Константин Богданович лікар вищої категорії.
У відділенні розгорнено 25 стаціонарних ліжок, на які госпіталізують хворих практично з усіх областей України відповідно до угод про співпрацю, укладених між інститутом та управліннями охорони здоров’я обласних державних адміністрації.
Консультації хворих у клініці здійснюють: головний науковий співробітник, д.м.н, проф. Я.І.Виговська, д.м.н. Масляк З.В., доцент кафедри гематології та трансфузіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького к.м.н. Матлан В.Л.. Лікування пацієнтів проводять гематологи вищої та 1-ї категорії, О.І. Бойко, Н.В. Пеленьо, І.Є. Дзісь, Т.О.Зозуля. В рамках наукової тематики хворих відділення курують провідні наукові співробітники , к.м.н. О.М. Цяпка, к.м.н. Л.М. Лукавецький, старший науковий співробітник к.м.н. М.І. Сімонова. У штаті відділення – 14 висококваліфікованих медичних сестер та 7 молодших медичних сестер, дбайливу роботу яких постійно відчувають пацієнти.
Протягом 2009 – 2017 р.р. у відділенні було госпіталізовано понад 7 тис. хворих на лейкемії та лімфоми, множинну мієлому, мієлодиспластичний синдром та інші хвороби кровотворної та лімфоїдної системи.
Для верифікації діагнозу хворим, за показами, проводяться усі необхідні загальні лабораторні та спеціальні гематологічні діагностичні обстеження (пункційна біопсія та трепанобіопсія кісткового мозку, імунофенотипове, цитогенетичне та молекулярно-генетичне дослідження клітин крові та кісткового мозку). Протягом 5 років у відділенні виконується програма лікування хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію та СD20 – позитивні негоджкінські лімфоми. За цей час проліковано близько 300 пацієнтів, стала реальністю можливість досягнення повної імунофенотипової ремісії у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію, суттєво покращились показники виживання пацієнтів з НГЛ.
У відділенні налагоджено і впроваджено у повсякденну роботу низку нових методів лікування хворих зі злоякісними хворобами крові: бортезоміб-вмісні режими лікування множинної мієломи, схеми високодозової хіміотерапії при злоякісних лімфомах, режими лікування індолентних та агресивних лімфом ритуксимабом та бендамустином, лікування хронічної мієлоїдної лейкемії інгібіторами тирозинкіназ. В координації з фахівцями-трансплантологами центрів трансплантації Польщі, Білорусі та Києва у відділенні проводиться передтрансплантаційна підготовка хворих на множинну мієлому та лімфоми.
Відділення бере участь у міжнародних багатоцентрових клінічних випробуваннях нових препаратів та програм лікування за стандартами Належної Клінічної Практики, частина з яких уже зареєстрована за кордоном. Це відкриває доступ пацієнтів до іноваційних препаратів та високоефективних методів лікування практично одночасно з провідними зарубіжними клініками. Проведення випробувань постійно моніторуються Державним експертним центром МОЗ України, а також періодичними аудитами Управління продовольства та медикаментів США (FDA) та Європейською медичною комісією (EMA).
З метою підвищення кваліфікації проводиться стажування лікарів-гематологів у науково-дослідних установах як в Україні, так і за її межами, зокрема в Польщі, Ізраїлі, Великобританії, Австралії, Турції. Впроваджено в практику сумісні консультації та консиліуми щодо лікувально-діагностичної тактики із спеціалістами Польщі, Росії, Великобританії.
Госпіталізація у гематологічне відділення клініки проводиться за попереднім записом на основі листа-звернення керівника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, з якою інститут уклав угоду про співпрацю відповідно до меморандуму про надання науковими закладами НАМН України безкоштовної високоспеціалізованої медичної допомоги.
Консультації амбулаторних пацієнтів здійснюють:
проф. Я.І. Виговська – середа з 9.00
д.м.н. З.В. Масляк – четвер з 9.00
к.м.н. О.М. Цяпка – п’ятниця з 9.00
к.м.н. Л.М. Лукавецький – понеділок з 9.00