Відділ науково-організаційної, інформаційної та патентно-ліцензійної роботи

ВНОІПЛР

завідувач відділу – Берекета Ярослав Дмитрович
лаборант 1 категорії – Івасів Наталія Артемівна
бібліограф – Тіссон Ельжбета Казимирівна
лаборант – Гуменецька Іванна Володимирівна
лаборант - Ліпатова Ольга Сафатівна
лаборант - Гранда Остап Романович
забезпечують впровадження наукових розробок в лікувальних установах та закладах України, СНД і за кордоном, опрацювання державних і відомчих науково-технічних програм з інноваційних напрямків діяльності інституту, стандартів діагностики і лікування, проектів нормативних документів, які стосуються гематологічної допомоги та служби крові, підготовку та видання методичних рекомендацій, інформаційних листів, інструкцій, патентів тощо. Відділом проводиться щорічний аналіз діяльності гематологічної служби України (захворюваність і поширеність захворювань крові, кровотворної та лімфоїдної систем), організаційно-методичні заходи з питань гематології та трансфузіології, відповідно до плану роботи МОЗ та НАМН України.
Відділ бере участь в організації наукових і науково-практичних конференцій, робочих нарад і семінарів, підготовці матеріалів до проектів наказів МОЗ та НАМН України, колегій, робочих та апаратних нарад, що стосуються гематологічної служби та служби крові.
Забезпечує науково-інформаційний супровід науково-дослідних та дисертаційних робіт на етапах планування та виконання, організовує забезпечення керівників і спеціалістів інституту інформаційними матеріалами про вітчизняні та зарубіжні дослідження за профілем. Відділ здійснює пошук і систематизацію науково-медичної інформації на основі вивчення наукової, та іншої спеціальної літератури, а також інформаційних та нормативних матеріалів, патентів.
Систематично поповнюється довідково-інформаційний фонд та довідково-пошуковий апарат з врахуванням проблемно-тематичного плану інституту та суміжних з науковою тематикою запитів.