Вчений секретар – кандидат хімічних наук Деркач Юлія Володимирівна Здійснює науково-організаційну роботу з основних напрямків діяльності інституту, готує плани науково-дослідних робіт, підготовки наукових кадрів, роботи вченої ради інституту тощо. Бере участь у розгляді питань з підвищення ефективності виконання наукових досліджень та впровадження результатів в практику охорони здоров’я, у засіданнях проблемної комісії інституту, готує річні звіти про наукову діяльність інституту, керує роботою з підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях Вченої ради інституту, МОЗ та НАМН України, конкурсної та атестаційної комісій, готує документи до захисту дисертацій та присвоєння вчених звань. Деркач Ю.В. є одним з організаторів науково-практичних конференцій, які проводяться інститутом, бере участь у підготовці нормативно-методичних документів. Має 70 опублікованих наукових праць, 4 патенти, 2 інформаційні листи. Коло наукових інтересів Деркач Ю.В. – виробнича трансфузіологія, квантова фармакологія.