(зав. відділення – лікар-анестезіолог з вищою кваліфікаційною категорією, Цицик Орест Іванович.стаж роботи 32 роки).

Відділення інтенсивної терапії клініки діє на правах структурного підрозділу ДУ «ІПКТМ НАМН України» і безпосередньо підпорядковується директору інституту та головному лікарю, площею 22м2. Кількість ліжок –3, на які госпіталізують хворих практично з усіх областей України відповідно до угод про співпрацю, укладених між інститутом та управліннями охорони здоров’я обласних державних адміністрацій. Створене у складі інституту у 2013 р. співпрацює з відділенням хірургії, гематології, гемофілії, центром трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Завданням є надання високоспеціалізованої реанімаційно-анестезіологічної допомоги хворим.

Лікування пацієнтів проводять лікарі-анстезіологи О.І. Чарковська, А.В. Піскур, М.М. Притуляк. У штаті відділення – 6 висококваліфікованих медичних сестер та 5 молодших медичних сестер, дбайливу роботу яких постійно відчувають пацієнти.
З липня 2013 по 2018 р. у відділенні було госпіталізовано 589 хворих, як післяопераційних так і важкохворих з різними патологіями, було проведено 841 анестезія.
Для верифікації діагнозу та покращення результатів лікування хворим, за показами, проводяться усі необхідні загальні лабораторні та спеціальні діагностичні обстеження.
З метою підвищення кваліфікації проводиться стажування лікарів-анестезіологів у науково-дослідних установах як в Україні, так і за її межами, зокрема в Польщі. Впроваджено в практику сумісні консультації та консиліуми щодо лікувально-діагностичної тактики із спеціалістами інших відділень та установ.
В відділенні інтенсивної терапії надається лікувальна, діагностична та консультативна допомога. Для лікування пацієнти поступають, як в плановому, так і в невідкладному порядку.
Хворі поступають переважно з хірургічного та гематологічного відділеннь клініки. Госпіталізація у відділення інтенсивної терапії проводиться при розвитку наведених нижче захворювань та патологічних синдромів:
1.1.Гострі розлади дихання:
1.2. Розлади кровообігу:
1.3. Розлад й функції шлунково-кишкового тракту:
1.4. Порушення функцій нирок:
1.5.Порушення функцій центральної нервової системи:
1.6. Хірургічна патологія:
1.7. За спеціальними показами:
1.8. Гострі розлади терморегуляції:
1.9. Гостра ендокринна недостатність, супроводжувана розладами життєво важливих функцій – дихання, кровообігу та метаболізму.
2. Тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії визначається періодом часу потрібного для стійкого відновлення основних фізіологічних параметрів дихання кровообігу та метаболізму.
3. Протипоказами для госпіталізації у відділення інтенсивної терапії є всі інкурабельні стани, що безперспективні для клінічної ремісії. Лікарі відділення відвідують науково-практичні конференції. Своєчасно проходять курси теоретичного вдосконалення та підвищення кваліфікації.