ДУ ІПКТМ НАМН України

Державна установа "Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України"

Навігація

Відділення гематології з лабораторною групою – один з провідних підрозділів інституту, в якому працюють 2 доктори та 6 кандидатів медичних наук, 1 кандидат біологічних наук. Клінічною базою відділення є гематологічні відділення клініки інституту та 5-ї міської комунальної клінічної лікарні м. Львова.
Штат відділення
Керівник відділення - Масляк Звенислава Володимирівна у, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, лікар вищої категорії. У 1977 р. закінчила Івано-Франківський медичний інститут, з 1978 р. працює в ДУ ІПКТМ, з 2002 р. очолює відділення гематології з лабораторною групою. Докторську дисертацію на тему «Прогностичні аспекти мієлодиспластичного синдрому, гострої та хронічної мієлоїдної лейкемії» захистила у 2002 р.; науковий керівник 4 захищених і 2 кандидатських дисертацій, що виконуються. Консультує виконання 2 докторських дисертацій, співавтор підручника з гематології та кількох посібників для лікарів. Сфера наукових інтересів: дослідження патогенезу, розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування мієлоїдних та лімфоїдних неоплазій.
Л.А.Сушко
Професор Ярослава Іллівна Виговська, головний науковий співробітник інституту, заслужений діяч науки і техніки, доктор медичних наук, лікар-гематолог вищої категорії. Закінчила лікувальний факультет Львівського державного медичного інституту, в ДУ ІПКТМ працює з 1953 року. Докторську дисертацію на тему “Гемокоагуляционные аспекты внутрисосудистого гемолиза” захистила в 1971 р, звання професора присвоєно у 1984 р. Створила наукову школу гематологів: під її керівництвом виконано та захищено 19 кандидатських і 2 докторські дисертації. У даний час є консультантом 2 докторських дисертацій. Основним напрямком наукових досліджень Я.І. Виговської є патологія гемостазу, епідеміологія та імунологія гемобластозів. Готує спеціалістів для практичної охорони здоров’я, брала активну участь в організації гематологічної служби регіону (створення гематологічних відділень в областях та підготовці спеціалістів для цих відділень). Я.І.Виговська – висококваліфікований клініцист-гематолог, є досвідченим і авторитетним консультантом лікувальних закладів м. Львова та курованих інститутом областей.
Наукову та лікувально – консультативну роботу виконують висококваліфіковані фахівці – провідні наукові співробітники О.М. Цяпка та Л.М. Лукавецький, старші наукові співробітники М.І.Сімонова, О.І.Бойко, Н.В.Пеленьо, І.Є.Дзісь, науковий співробітник К.Б. Котлярчук, молодші наукові співробітники Т.О.Зозуля, О.Й.Даниш, Л.О.Везденко, Х.Р.Сусіда, О.Я.Виговська. Старший лаборант М.І. Мельник забезпечує лабораторні дослідження в рамках виконання науково-дослідної тематики. Допомагають їм у роботі архіваріус Харівська Л., препаратори Є.І.Федишин та Л.В.Крачковська.
Цяпка Орест Миколайович, кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник, лікар-гематолог вищої категорі ї. У 1982 р. закінчив Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького за спеціальністю «лікувальна справа». В 1982-1983 роках проходив інтернатуру на базі 5-ої МКЛ м.Львова. В 1983-1986 рр. працював лікарем-терапевтом Сколівської ЦРЛ. В 1986-1988 рр. навчався в клінічній ординатурі у відділенні гематології ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», по закінченні якої працює у цьому ж відділенні. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Особливості імунологічного фенотипу лімфоїдних клітин периферичної крові у хворих хронічними лімфопроліферативними захворюваннями з імунними ускладненнями”. З 2010р. за конкурсом обраний на посаду провідного наукового співробітника відділення гематології з лабораторною групою. З 2015 року працює над виконанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Наукове стажування проходив в клініці гематології медичного університету у м.Лодзь (Польща). Сфера наукових інтересів – імунофенотипові особливості гемобластозів і, зокрема, лімфопроліферативних захворювань; стандартизація діагностики та лікування в гематології, розробка та впровадження ефективних програм лікування множинної мієломи.
Лукавецький Лесь Миронович, кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник, лікар-гематолог вищої категорії. У 1987 р. закінчив лікувальний факультет Ростовського-на-Дону медичного інституту за спеціальністю «лікувальна справа». В ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» працює з 1991 року. E 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Захворюваність на лейкемії та лімфоми на забруднених і незабруднених радіонуклідами територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС». З серпня 2010 р. за конкурсом займає посаду провідного наукового співробітника. У 2010 р. пройшов стажування в гематологічній клініці (проф. Т. Хьюз) Королівського госпіталя в Аделаїді (Австралія) з проблем сучасної діагностики та терапії гематологічних захворювань, трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин. З 2013 р. по теперішній час є відповідальним за проведення багатоцентрової «Програми лікування хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію та CD20 позитивні негоджкінські лімфоми» НАМН України. Наукові дослідження Лукавецького Л.М. сфокусовані на проблемі лімфопроліферативних захворювань, зокрема хронічної лімфоцитарної лейкемії та негоджкінських лімфомах (патогенез, діагностика, лікування, моніторинг під час терапії та в ремісії), вивченні нових методів лікування цих захворювань, оптимальному застосуванні сучасних лікувальних схем та алгоритмів, моніторуванні лікувального процесу для підвищення його ефективності.
Сімонова Мар’яна Іванівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, лікар-гематолог. Закінчила з відзнакою Івано-Франківську медичну академію в 2005 році. З 2007 року працює в ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності «біохімія». У грудні 2009 року отримала сертифікат спеціаліста за спеціальністю «гематологія». Друга вища освіта за спеціальністю «англійська філологія», закінчила Інститут Післядипломної Освіти Львівського Національного Університету ім. Івана Франка. Сфера наукових інтересів – хронічні мієлопроліферативні неоплазії, негоджкінські лімфоми.
Бойко Ольга Ігорівна, старший науковий співробітник, лікар-гематолог І категорії. Закінчила з відзнакою у 2004 році Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького за спеціальністю «лікувальна справа». Проходила інтернатуру на базі 2-го терапевтичного відділення Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львів, з вересня 2005 року працює в ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України». З 2008 року, за сумісництвом, займає посаду лікаря гематолога в гематологічному відділенні клініки ДУ ІПКТМ НАМН України. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Прогностична значимість змін поліпептидних регуляторів гемопоезу у хворих з мієлодиспластичним синдромом». Сфера наукових інтересів – мієлодиспластичний синдром, дослідження патогенезу мієло – та лімфопроліферативних неоплазій.
Пеленьо Наталія Володимирівна, старший науковий співробітник, лікар-гематолог І категорії. У 2004 р. закінчила медичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за спеціальністю «лікувальна справа». З 2008 року, за сумісництвом, займає посаду лікаря гематолога в гематологічному відділенні клініки ДУ ІПКТМ НАМН України. У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «гематологія та трансфузіологія» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук. Сфера наукових інтересів – нові методи діагностики та лікування лімфоїдних неоплазій, у т.ч. волосково-клітинної лейкемії.
Котлярчук Костянтин Богданович, науковий співробітник, лікар-гематолог вищої категорії. У 2001 р. закінчив медичний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за спеціальністю «лікувальна справа». У 2001-2002 р.р. проходив інтернатуру за спеціальністю „терапія”, з 2002 р. працює у відділенні гематології інституту. З 2008 року, за сумісництвом, займає посаду лікаря-гематолога в гематологічному відділенні клініки ДУ ІПКТМ НАМН України. Друга вища освіта за спеціальністю «Англійська філологія», закінчив Інститут Післядипломної Освіти Львівського Національного Університету ім. Івана Франка. Стажування на робочому місці: Інститут Гематології, Kaplan Medical Centre, Реховот, Ізраїль – лютий-березень 2008р. Стажування з лікування та діагностики Хронічної Мієлоїдної Лейкемії, Відділення Гематології, Медичний Факультет Imperial College London, Hammersmith Hospital, Великобританія – листопад 2011 р. Сфера наукових інтересів - діагностика, моніторинг та лікування хронічної мієлоїдної лейкемії, вагітність при хронічній мієлоїдній лейкемії. Досвід співпраці з організаціями пацієнтів із захворюваннями крові та лімфатичної системи («Крапля крові», «Осанна», «Myeloma Euronet»), участь у конференціях пацієнтів із захворюваннями системи крові.
Зозуля Тетяна Омелянівна, молодший науковий співробітник, лікар-гематолог ІІ категорії. Закінчила медичний факультет Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького за спеціальністю «лікувальна справа». В 2010-2012 роках проходила інтернатуру за спеціальністю „терапія”, з серпня 2012 року працює в ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» молодшим науковим співробітником відділення гематології з лабораторною групою. Приймає активну участь у виконанні науково-дослідних робіт відділення. Предметом наукових досліджень є імунний статус хворих з хронічними лімфопроліферативними неоплазіями (ХЛПН), поглиблене дослідження факторів, що сприяють посиленню імуносупресії, вдосконалення лікування, зокрема застосування імунокорегуючої терапії у пацієнтів з ХЛПН.
У відділенні гематології захищено 2 докторські та 26 кандидатських дисертацій, на даний час виконуються 2 кандидатські та 2 докторські дисертації.
Основні напрямки діяльності відділення:
Наукові дослідження. Основними напрямами наукової діяльності відділення є дослідження патогенезу злоякісних мієло–та лімфопроліферативних захворювань, з’ясування механізмів виникнення і розвитку злоякісних хвороб крові, розробка та впровадження сучасних методів їх діагностики і прогнозування перебігу на основі пізнання біологічних властивостей злоякісних клітин та їх взаємовідносин зі системами організму, що забезпечують імунний та коагулологічний гомеостаз.
Спільно зі співробітниками молекулярно-генетичної лабораторії, а також лабораторії імунології та генетики пухлин крові розроблено алгоритми діагностики та моніторингу хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) та Ph-негативних мієлопроліферативних неоплазій, хронічної лімфоїдної лейкемії (ХЛЛ) та множинної мієломи (ММ). Пріоритетними дослідженнями на даний час є імунологічний та цитогенетичний моніторинг перебігу та лікування ХЛЛ, розробка програми імунологічної реабілітації хворих, що пройшли хіміотерапію з приводу лімфоїдних неоплазій, діагностика мінімально-залишкової хвороби у хворих, що тривалий час отримують таргетну терапію з приводу ХЛЛ, ХМЛ та ММ, а також вивчення цитокінового профілю крові при цих хворобах з метою удосконалення моніторингу та лікування хворих з гемобластозами.
Відділення співпрацює з Європейською Лейкемічною Мережею (European Leukemia Net), яка є провідною гематологічною структурою у медичній галузі Європейського Союзу. В рамках наукової програми ELN науковим співробітником відділення К.Б. Котлярчуком проводиться моніторинг репродуктивної функції хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, надаються консультації з ведення вагітності пацієнткам з ХМЛ та застосування за необхідності ризик-адаптованої терапії.
Діагностика та лікування хвороб крові. Відділення сертифіковане для проведення лабораторних досліджень в галузі гематології, зокрема цитологічного аналізу крові та кісткового мозку, коагулологічного дослідження крові, імунофенотипування клітин крові, кісткового мозку, лімфоїдних органів, визначення цитокінів крові, а також молекулярно-генетичних маркерів при мієлопроліферативних неоплазіях.
Лабораторною групою відділення під керівництвом О.Й.Даниш, випускниці біологічного факультету Львівського державного медичного університету ім. Івана-Франка (1996), за активної участі м.н.с. Сусіди Христини Романівни, випускниці біологічного факультету Львівського державного медичного університету ім. Івана-Франка (2015) проводиться цитологічний аналіз клітин крові, кісткового мозку та лімфатичних вузлів, визначення цитокінового профілю крові при мієлоїдних та лімфоїдних пухлинах крові, вивчається імунофенотипова діагностика лімфоїдних неоплазій за допомогою сучасного цитофлуориметра Cytomix SC-500.
Відділення є одним з провідних осередків діагностики спадкових та набутих коагулопатій, обстеження хворих з розладами системи зсідання крові.
Співробітниками відділення розроблено протоколи лікування хворих зі злоякісними хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної системи, які постійно вдосконалюються та оновлюються. За останні роки нагромаджено значний досвід з лікування хронічної мієлоїдної лейкемії (ХМЛ) препаратами таргетної дії іматінібом та нілотінібом, хронічної лімфоїдної лейкемії (ХЛЛ) ритуксимабом, флударабіном, та рибомустином, злоякісних лімфом (ЗЛ) ритуксимаб-вмісними режимами поліхіміотерапії, множинної мієломи (MM) талідомідом, бортезомібом, мієлодиспластичного синдрому (МДС) циклоспорином А, децитабіном. Відділення підтримує стосунки з провідними фахівцями Великобританії, Росії, Білорусі, Польщі. Тісні товариські та професійні зв’язки налагоджено з кафедрою гематології та осередком трансплантації кісткового мозку Люблінської медичної академії, а також Київським міським центром трансплантації кісткового мозку.
Навчальний процес. У відділенні традиційно проходять підготовку на робочих місцях з діагностики коагулопатій, цитологічного дослідження крові, кісткового мозку та лімфатичних вузлів фахівці з регіонів, які курує інститут. Практично щороку співробітниками відділення проводяться міжнародні науково-практичні конференції, на яких результати наукових досліджень представляють, як науковці з України, так і закордонні спеціалісти. Професор Я.І.Виговська читає цикли лекцій для лікарів, які підвищують кваліфікацію на кафедрі гематології та трансфузіології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.
У 1995 р. провідними гематологами інституту було створено благодійний фонд – Львівський обласний Фонд розвитку гематології, який понад 20 років надає постійну допомогу відділенню гематології з налагодження наукових розробок, проведення конференцій, видання посібників та інформаційних матеріалів, а також пацієнтам, які того потребують. Протягом 2016-2017 р. за участі Фонду на базі інституту створено Центр трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин.

79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45

тел. (032) 238-32-47

факс (032) 238-32-47

Надіслати електронного листа