Метою створення Центру є організація та підвищення ефективності надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної медичної допомоги хворим на злоякісні хвороби крові, кровотворної та лімфоїдної систем України.
Головні напрямки діяльності Центру:

- проведення хіміотерапії в режимі індукції ремісії (як підготовка пацієнтів до ТСГК);
- ВДХТ з наступною авто-ТСГК;
- комплексна терапія протягом панцитопенічного періоду, внаслідок спеціального лікування, також в ранньому та пізньому післятрансплантаційному періоді;
- колекція, кріоконсервування, зберігання стовбурових гемопоетичних клітин;
- організація єдиного обліку, паспортизації та диспансеризації гематологічних та інших хворих, які потребують ТСГК;
- здійснення організаційно-методичної, консультативної допомоги установам та закладам охорони здоров’я з питань ТСГК.
Нормативно-правова документація, якою керуються працівники Центру у своїй роботі:
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку державних та комунальних закладів охорони здоров’я і державних наукових установ, які мають право провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людини» від 05.06.2013 року №402;
- Постанова бюро Президії Національної академії медичних наук України «Метод трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин та перспективи його розвитку в НАМН України» від 12.11.2015 року №11,
- Наказ ДУ ІПКТМ НАМН України «Про створення Центру трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин» від 12.11.2015 року №96;
- Наказ ДУ ІПКТМ НАМН України «Про створення робочої групи з організації центру ТСГК» від 11.12.2015 року №102;
- Положення про Центр ТСГК, положення про госпіталізацію та посадові інструкції працівників.
Перспективні напрямки діяльності:
- запровадження ало-ТСГК від родинних та неродинних донорів;
- виокремлення окремих приміщень для облаштування чистих кімнат, з ламінарним потоком повітря;
- організація роботи лабораторії HLA-типування, з метою підбору та реєстру донорів СГК;
- облаштування окремих приміщень для розгортання повноцінної бактеріологічної лабораторії, з широким спектром бак досліджень;
- окремі приміщення для довготривалого зберігання СГК в рідкому азоті ( посудини Дьюара );
- створення реєстру донорів СГК;
- придбання необхідного медичного обладнання та виробів медичного призначення необхідних для проведення ало-ТСГК;
- постійне стажування у провідних клініках Європи та Північної Америки, з метою налагодження нових методів лікування з застосуванням ТСГК.
- удосокналення методів колекції, кріоконсервації та довготривалого зберігання при ультранизьких температурах СГК.
Працівники Центру ТСГК:
Завідувач Центру, лікарі гематологи, анестезіологи, трансфузіологи, старша медична сестра, медичні сестри стаціонару та молодші медичні сестри.
Т.В.О. Завідувач Центру

Залокоцька Леся Володимирівна

Лікар гематолог
Закінчила ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України” у 2015 році. 2015 – 2017 р.р. пройшла інтернатуру за напрямком "Внутрішні хвороби" на базі ННМУ “Університецька клініка” Запорізького державного медичного університету та КУ ЦКЛ №4 Заводського району м. Запоріжжя. З 2017 року працює на посаді молодшого наукового співробітника відділення екстракорпоральної гематології та трансплантації стовбурових гемопоетичних клітин. У 2017 році пройшла курси спеціалізації за напрямком ‘’Гематологія‘‘на базі кафедри гематології ФПДО ЛНМУ ім.Д. Галицького. З 2018 року працює гематологом ДУ ІПТКМ НАМН України “Центр трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин”. З 1.09.2019 р. призначена т.в.о. завідувачем центром трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Лікарі гематологи:
Цяпка Орест Миколайович
кандидат медичних наук
провідний науковий співробітник
лікар-гематолог вищої категорії
офіційний консультант Центру


Дзісь Іван Євгенович

Лікар-гематолог першої категорії
кандидат медичних наук

Лікарі анестезіологи

Піскур Андрій Володимирович

лікар анестезіолог першої категорії

Чайка Леонід Віталійович

лікар анестезіолог вищої категорії
Лікарі трансфузіологи

Одноріг Ірина Зеновіївна

лікар-трансфузіолог вищої категорії

Старша медична сестра Центру

Марків Мирослава Ярославівна

сестра медична стаціонару